Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka


           PRZEDSZKOLE   W   RÓŻYCY

  ul. Piotrkowska 11a               95-040 Koluszki

_________________________________________________

tel. - 44 714 58 50
fax - 44 714-58-50

adres mail: przedszkole.rozyca@koluszki.pl
_________________________________________________

  REGON: 101022584                      NIP: 728-276-59-34
odpowiada: Małgorzata Szrama     data: 15-02-2011

wytworzył: Małgorzata Szrama       data: 15-02-2011

wprowadził: administrator             data: 15-02-2011Rejestr zmian strony